نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- روابط کار در سازمان-روابط صنعتی کد درس: ۱۲۱۸۰۳۹

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- روابط کار در سازمان-روابط صنعتی کد درس: 1218039

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- روابط کار در سازمان-روابط صنعتی کد درس: ۱۲۱۸۰۳۹

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت دولتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور روابط کار در سازمان-روابط صنعتی کد درس: ۱۲۱۸۰۳۹ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …