نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- زبان تخصصی ۳-زبان تخصصی چهار کد درس: ۱۲۱۸۲۶۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- زبان تخصصی 3-زبان تخصصی چهار کد  درس: 1218261

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- زبان تخصصی ۳-زبان تخصصی چهار کد درس: ۱۲۱۸۲۶۱

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت دولتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور زبان تخصصی ۳-زبان تخصصی چهار کد درس: ۱۲۱۸۲۶۱ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …