نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- زبان تخصصی یک کد درس: ۱۲۱۲۱۷۵-۱۲۲۴۰۳۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- زبان تخصصی یک  کد درس: 1212175-1224031

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- زبان تخصصی یک کد درس: ۱۲۱۲۱۷۵-۱۲۲۴۰۳۱

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت دولتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور زبان تخصصی یک کد درس: ۱۲۱۲۱۷۵-۱۲۲۴۰۳۱ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …