نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها کد درس: ۱۲۱۸۰۴۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها کد درس: 1218041

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها کد درس: ۱۲۱۸۰۴۱

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت دولتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها کد درس: ۱۲۱۸۰۴۱ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …