نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- سیر اندیشه های سیاسی تحول نهاد های اداری کد درس: ۱۲۱۸۰۳۶-۱۲۳۴۰۰۸

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- سیر اندیشه های سیاسی تحول نهاد های اداری کد درس: 1218036-1234008

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- سیر اندیشه های سیاسی تحول نهاد های اداری کد درس: ۱۲۱۸۰۳۶-۱۲۳۴۰۰۸

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت دولتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور سیر اندیشه های سیاسی تحول نهاد های اداری کد درس: ۱۲۱۸۰۳۶-۱۲۳۴۰۰۸ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …