نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- مباحث ویژه در مدیریت دولتی کد درس: ۱۲۱۸۰۴۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- مباحث ویژه در مدیریت دولتی کد درس: 1218043

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- مباحث ویژه در مدیریت دولتی کد درس: ۱۲۱۸۰۴۳

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت دولتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور مباحث ویژه در مدیریت دولتی کد درس: ۱۲۱۸۰۴۳ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …