نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- مدیریت تحول سازمانی کد درس: ۱۲۱۸۰۴۲

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- مدیریت تحول سازمانی کد درس: 1218042

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- مدیریت تحول سازمانی کد درس: ۱۲۱۸۰۴۲

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت دولتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور مدیریت تحول سازمانی کد درس: ۱۲۱۸۰۴۲ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …