نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی کد درس: ۱۲۱۸۰۴۴

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی کد درس: 1218044

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی کد درس: ۱۲۱۸۰۴۴

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت دولتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور مدیریت تطبیقی کد درس: ۱۲۱۸۰۴۴ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …