نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- مدیریت تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۶۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- مدیریت تعاونیها کد درس: 1222065

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- مدیریت تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۶۵

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت دولتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور مدیریت تعاونیها کد درس: ۱۲۲۲۰۶۵ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …