نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها کد درس: ۱۲۱۸۰۳۷-۱۲۳۴۰۰۴

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها کد درس: 1218037-1234004

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها کد درس: ۱۲۱۸۰۳۷-۱۲۳۴۰۰۴

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت دولتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها کد درس: ۱۲۱۸۰۳۷-۱۲۳۴۰۰۴ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …