نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی – بازاریابی بین الملل کد درس: ۱۲۱۸۰۷۹-۱۲۱۸۱۴۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی - بازاریابی بین الملل کد درس: 1218079-1218145

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی – بازاریابی بین الملل کد درس: ۱۲۱۸۰۷۹-۱۲۱۸۱۴۵

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت صنعتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور بازاریابی بین الملل کد درس: ۱۲۱۸۰۷۹-۱۲۱۸۱۴۵ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …