نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی – تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی کد درس: ۱۲۳۸۰۱۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی - تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی کد درس: 1238011

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی – تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی کد درس: ۱۲۳۸۰۱۱

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت صنعتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی کد درس: ۱۲۳۸۰۱۱ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …