نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی – حقوق اساسی کد درس: ۱۲۱۸۰۶۲-۱۲۱۸۲۷۳-۱۲۲۳۰۰۴-۱۲۲۳۰۰۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی - حقوق اساسی کد درس: 1218062-1218273-1223004-1223005

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی – حقوق اساسی کد درس: ۱۲۱۸۰۶۲-۱۲۱۸۲۷۳-۱۲۲۳۰۰۴-۱۲۲۳۰۰۵

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت صنعتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور حقوق اساسی کد درس: ۱۲۱۸۰۶۲-۱۲۱۸۲۷۳-۱۲۲۳۰۰۴-۱۲۲۳۰۰۵ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …