نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی – زبان تخصصی ۲ -زبان تخصصی ۳-زبان تخصصی صنعتی کد درس: ۱۲۱۲۰۳۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی - زبان تخصصی 2 -زبان تخصصی 3-زبان تخصصی صنعتی کد درس: 1212037

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی – زبان تخصصی ۲ -زبان تخصصی ۳-زبان تخصصی صنعتی کد درس: ۱۲۱۲۰۳۷

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت صنعتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور زبان تخصصی ۲ -زبان تخصصی ۳-زبان تخصصی صنعتی کد درس: ۱۲۱۲۰۳۷ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …