نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی – کارسنجی کد درس: ۱۲۱۸۰۸۴-۱۲۱۸۲۷۰

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی - کارسنجی کد درس: 1218084-1218270

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی – کارسنجی کد درس: ۱۲۱۸۰۸۴-۱۲۱۸۲۷۰

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت صنعتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور کارسنجی کد درس: ۱۲۱۸۰۸۴-۱۲۱۸۲۷۰ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …