نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی -کنترل کیفیت آماری کد درس: ۱۱۱۷۰۱۶

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی -کنترل کیفیت آماری کد درس: 1117016

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی -کنترل کیفیت آماری کد درس: ۱۱۱۷۰۱۶

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت صنعتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور کنترل کیفیت آماری کد درس: ۱۱۱۷۰۱۶ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …