نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی -مبانی اسلامی و مدیریت اسلامی یک کد درس: ۱۲۱۸۳۷۸-۱۲۳۵۰۴۴

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی -مبانی اسلامی و مدیریت اسلامی یک کد درس: 1218378-1235044

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی -مبانی اسلامی و مدیریت اسلامی یک کد درس: ۱۲۱۸۳۷۸-۱۲۳۵۰۴۴

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت صنعتی- کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی -مبانی اسلامی و مدیریت اسلامی یک کد درس: ۱۲۱۸۳۷۸-۱۲۳۵۰۴۴ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد …