نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – آداب سفر در اسلام کد درس: ۱۲۱۸۰۱۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - آداب سفر در اسلام کد درس: 1218013

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – آداب سفر در اسلام کد درس: ۱۲۱۸۰۱۳

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت جهانگردی- کارشناسی دانشگاه پیام نور آداب سفر در اسلام کد درس: ۱۲۱۸۰۱۳ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …