نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – آشنایی با سازمانهای دولتی ایران کد درس: ۱۲۱۸۰۱۴

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - آشنایی با سازمانهای دولتی ایران کد درس: 1218014

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – آشنایی با سازمانهای دولتی ایران کد درس: ۱۲۱۸۰۱۴

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت جهانگردی- کارشناسی دانشگاه پیام نور آشنایی با سازمانهای دولتی ایران کد درس: ۱۲۱۸۰۱۴ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …