نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- تحقیق در عملیات کد درس: ۱۲۳۵۰۱۰

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- تحقیق در عملیات کد درس: 1235010

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- تحقیق در عملیات کد درس: ۱۲۳۵۰۱۰

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت بازرگانی – کارشناسی دانشگاه پیام نور تحقیق در عملیات کد درس: ۱۲۳۵۰۱۰ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …