نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – تاریخ فرهنگ ایران یک کد درس: ۱۲۲۹۰۰۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - تاریخ فرهنگ ایران یک کد درس: 1229001

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – تاریخ فرهنگ ایران یک کد درس: ۱۲۲۹۰۰۱

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت جهانگردی- کارشناسی دانشگاه پیام نور تاریخ فرهنگ ایران یک کد درس: ۱۲۲۹۰۰۱ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …