نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – زبان انگللیسی یک کد درس: ۱۲۳۹۰۱۷-۱۲۲۵۰۰۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - زبان انگللیسی یک کد درس: 1239017-1225001

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – زبان انگللیسی یک کد درس: ۱۲۳۹۰۱۷-۱۲۲۵۰۰۱

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت جهانگردی- کارشناسی دانشگاه پیام نور زبان انگللیسی یک کد درس: ۱۲۳۹۰۱۷-۱۲۲۵۰۰۱ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …