نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – زبان انگلیسی تخصصی یک کد درس: ۱۲۱۲۰۱۷-۱۲۱۲۰۱۰

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - زبان انگلیسی تخصصی یک کد درس: 1212017-1212010

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – زبان انگلیسی تخصصی یک کد درس: ۱۲۱۲۰۱۷-۱۲۱۲۰۱۰

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت جهانگردی- کارشناسی دانشگاه پیام نور زبان انگلیسی تخصصی یک کد درس: ۱۲۱۲۰۱۷-۱۲۱۲۰۱۰ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …