نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- حقوق تجارت کد درس: ۱۲۳۵۰۰۸

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- حقوق تجارت کد درس: 1235008

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- حقوق تجارت کد درس: ۱۲۳۵۰۰۸

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت بازرگانی – کارشناسی دانشگاه پیام نور حقوق تجارت کد درس: ۱۲۳۵۰۰۸ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …