نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – زبان دوم دو کد درس: ۱۲۱۸۲۶۲-۱۲۱۲۰۰۹

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - زبان دوم دو کد درس: 1218262-1212009

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – زبان دوم دو کد درس: ۱۲۱۸۲۶۲-۱۲۱۲۰۰۹

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت جهانگردی- کارشناسی دانشگاه پیام نور زبان دوم دو کد درس: ۱۲۱۸۲۶۲-۱۲۱۲۰۰۹ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …