نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – زبان دوم یک کد درس: ۱۲۱۲۰۰۸-۱۲۱۲۰۱۶

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - زبان دوم یک کد درس: 1212008-1212016

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – زبان دوم یک کد درس: ۱۲۱۲۰۰۸-۱۲۱۲۰۱۶

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت جهانگردی- کارشناسی دانشگاه پیام نور زبان دوم یک کد درس: ۱۲۱۲۰۰۸-۱۲۱۲۰۱۶ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …