نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – شناخت صنایع دستی ایران کد درس: ۱۲۲۶۰۰۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - شناخت صنایع دستی ایران کد درس: 1226003

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – شناخت صنایع دستی ایران کد درس: ۱۲۲۶۰۰۳

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت جهانگردی- کارشناسی دانشگاه پیام نور شناخت صنایع دستی ایران کد درس: ۱۲۲۶۰۰۳ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …