نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – شناخت صنعت جهانگردی کد درس: ۱۲۱۸۰۰۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - شناخت صنعت جهانگردی کد درس: 1218001

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – شناخت صنعت جهانگردی کد درس: ۱۲۱۸۰۰۱

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت جهانگردی- کارشناسی دانشگاه پیام نور شناخت صنعت جهانگردی کد درس: ۱۲۱۸۰۰۱ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …