نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – فن راهنمایی کد درس: ۱۲۱۸۰۱۶-۱۲۱۸۲۶۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - فن راهنمایی کد درس: 1218016-1218263

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – فن راهنمایی کد درس: ۱۲۱۸۰۱۶-۱۲۱۸۲۶۳

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت جهانگردی- کارشناسی دانشگاه پیام نور فن راهنمایی کد درس: ۱۲۱۸۰۱۶-۱۲۱۸۲۶۳ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …