نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – گذراندن اوقات فراغت کد درس: ۱۲۱۸۰۰۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - گذراندن اوقات فراغت کد درس: 1218005

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – گذراندن اوقات فراغت کد درس: ۱۲۱۸۰۰۵

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت جهانگردی- کارشناسی دانشگاه پیام نور گذراندن اوقات فراغت کد درس: ۱۲۱۸۰۰۵ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …