نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی کد درس: ۱۲۱۸۰۲۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی کد درس: 1218023

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی کد درس: ۱۲۱۸۰۲۳

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت جهانگردی- کارشناسی دانشگاه پیام نور مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی کد درس: ۱۲۱۸۰۲۳ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …