نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – هنر و معماری ایران دو کد درس: ۱۲۲۶۰۰۲

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - هنر و معماری ایران دو کد درس: 1226002

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – هنر و معماری ایران دو کد درس: ۱۲۲۶۰۰۲

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت جهانگردی- کارشناسی دانشگاه پیام نور هنر و معماری ایران دو کد درس: ۱۲۲۶۰۰۲ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …