نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – هنر و معماری ایران یک کد درس: ۱۲۲۶۰۰۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - هنر و معماری ایران یک کد درس: 1226001

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی – هنر و معماری ایران یک کد درس: ۱۲۲۶۰۰۱

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت جهانگردی- کارشناسی دانشگاه پیام نور هنر و معماری ایران یک کد درس: ۱۲۲۶۰۰۱ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …