نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- زبان تخصصی دو کد درس: ۱۲۱۲۱۷۶

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- زبان تخصصی دو کد درس: 1212176

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- زبان تخصصی دو کد درس: ۱۲۱۲۱۷۶

نمونه سوالات تخصصی رشته مدیریت بازرگانی – کارشناسی دانشگاه پیام نور زبان تخصصی دو کد درس: ۱۲۱۲۱۷۶ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …