نگاهی به نرخ ارز، هزینه تولید، تورم و بودجه عمرانی در ارتباط با كسری بودجه، بیماری برزیلی

نگاهی به نرخ ارز، هزینه تولید، تورم و بودجه عمرانی در ارتباط با كسری بودجه ، بیماری برزیلی

قسمتهایی از متن:

دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۵ با استفاده از گزینه چاپ اسكناس برای مقابله با اثرات تورم اقتصاد كشور را دچار بیماری برزیلی كرد و بدین ترتیب اغنیاء را غنی‌تر و فقرا را فقیرتر نمود.

با این حال به اعتقاد دكتر محمدحسین ادیب رویكرد دولت در تنظیم بودجه سال ۸۶ مثبت بوده، به طوری كه از زمان مظفرالدین شاه یا احمدشاه تاكنون چنین بودجه بهداشتی نوشته نشده بود. اگر دولت ناگزیر به ارائه لایحه متمم نشود این بودجه بسیار كارساز خواهد بود. پنجمین و آخرین قسمت این مقاله را با هم می خوانیم:

بنزین

۱ – پیشنهاد می‌شود مالیات بر مصرف در کشور جایگزین مالیات بر تولید شود.

۲ – مالیات بر تولید ضد اشتغال و ضد تولید است.

۳ – برای تحقق این امر کلیه واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات معاف شوند.

۴ – در همه کشورهای غربی مالیات بر بنزین و دخانیات مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌ها تلقی می‌شود.

۵ – هر اندازه بنزین گران‌تر شود وسائل نقلیه عمومی در سطح بیشتری جایگزین وسائل نقلیه شخصی می‌شود. در نتیجه ترافیک شهری روان‌تر می‌شود.

۶ – به استثنای ایران، آمریکا، استرالیا و آفریقای جنوبی، در هیچ کشور دیگر دنیا مردم از وسائل نقلیه شخصی برای رفتن به محیط کار خود به صورت گسترده استفاده نمی‌کنند. …

.

بن بست

احمدی‌نژاد در در سال ۱۳۸۵ از همه گزینه‌های فوق تنها از یک گزینه چاپ اسکناس برای کسر بودجه استفاده کرد، این گزینه تورم‌زا است و کشور را دچار بیماری برزیلی اقتصاد می‌کند. در این شیوه با چاپ اسکناس برای جبران کسر بودجه پولدار، پولدارتر می‌شود و فقیر، فقیرتر، این شیوه به سقوط بدنه طبقه ۲ به طبقه ۳ منجر می‌شود و جامعه را دو قطبی می‌کند. تیم اقتصادی احمدی‌نژاد در سال ۸۵ به صورت ضعیف اما قابل تشخیص اقتصاد کلان ایران را در مسیر برزیلی شدن هدایت کرد

عملکرد بودجه ۸۵

عملکرد احمدی‌نژاد در سال ۸۵ در حوزه بودجه وزارتخانه‌های دولتی چگونه بوده است؟ احمدی‌نژاد از شیوه‌های هشت‌گانه فوق چگونه استفاده کرده است؟

۱ – اگر عملکرد بودجه ۸۳ (آخرین سال دولت قبل) با عملکرد بودجه در سال ۸۵، مقایسه شود. آشکارا تفاوت‌ها مشخص‌تر می‌شود.

۲ – هزینه بودجه جاری (عملکرد) در سال ۸۵، ۱۲۳۰۸‌میلیارد تومان از بودجه سال ۸۳ (عملکرد) بیشتر بوده است. اما دولت ۱۲۳۰۸‌میلیارد تومان، در چه حوزه‌هایی بیشتر هزینه کرده است؟

الف- حقوق کارمندان دولت ۴۲۶۵‌میلیارد تومان در سال ۸۵ بیشتر از ۸۳ بوده است.

ب- ۲۱۵۹‌میلیارد تومان یارانه بیشتر پرداخت شد.

ج- بودجه دفاعی ۲۰۰۰‌میلیارد تومان افزایش داشته است.

د- بودجه جاری وزارت بهداشت و درمان حدود ۱۰۰۰‌میلیارد (مصوب) و وزارت علوم ۹۰۰‌میلیارد تومان در سال ۸۶ (مصوب) نسبت به سال ۸۳ افزایش داشته است (نگارنده به عملکرد دو بخش فوق در سال ۸۵ دسترسی نداشته است)

بودجه وزارت علوم در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۳ دو برابر شده است…

خرید فایل