پاورپوینت استاندارد حسابداری ( حسابداری موجودی مواد و کالا )

قسمتی از اسلاید ها:

استاندارد حسابداری شماره ۸

حسابداری موجودی مواد و کالا

دامنه کاربرد

این استاندارد نحوه ارزشیابی وانعکاس موجودی مواد و کالا در صورتهای مالی را تشریح می کند وموارد زیر را در بر نمی گیرد:

کار در جریان پیشرفت پیمانهای بلند مدت üابزارهای مالی پیچیده üموجودی گله های دام، محصولات کشاورزی، جنگلی ومعدنی در مواردی که این اقلام در صنایع مربوط، به خالص ارزش فروش اندازه گیری می شود.

موجودی مواد و کالا به دارایی هایی اطلاق می شود که:

برای فروش در روال عادی عملیات واحد تجاری نگهداری می شود،

به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرآیند تولید قرار دارد،

به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات، خریداری شده و نگهداری می شود،

ماهیت مصرفی دارد و بطور غیر مستقیم در جهت فعالیت واحد تجاری مصرف می شود.

572

خرید فایل