پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

برنامه‌ریزی منابع سازمانی ERP

مطالب:

•سیستم‌های اطلاعاتی و انواع آن

•ERP چیست؟ (تعریف)

•ERP سیستمی جامع و كاملاً یكپارچه

•زیرسیستم‌های موجود در ERPو Oracle ERP

•ویژگی‌های ERP و Oracle ERP

•دستاوردهای ERP

•برای استقرار ERP در یک سازمان از کجا شروع کنیم؟

•هزینه‌های پیاده‌سازی ERP

•عوامل اصلی موفقیت در پیاده‌سازی ERP

•مطالعه موردی

•برخی شرکت‌های برق که از سیستم Oracle بهره می‌برند

تعریف سیستم‌های اطلاعاتی (Information System)

یک سیستم اطلاعاتی را می‌توان مجموعه‌ای از اجزاء مرتبط با هم تعریف کرد که اطلاعات را به منظور حمایت از هماهنگی، تصمیم‌گیری و کنترل در یک سازمان، جمع‌آوری، پردازش، ذخیره، بازیابی و توزیع می‌کند.

در یک سیستم اطلاعاتی سه عملیات Input، Process و Output منجر به تولید اطلاعات می‌شود.

خرید فایل