پاورپوینت تحقیق حقوقی در رشته های تربیت بدنی و دروس روش تحقیق

تحقیق حقوقی در

رشته های تربیت بدنی و روش تحقیق


شامل موارد :
تحقیق حقوقی
کیفیت تحقیق حقوقی
تفاوت های۱- محقق کیفی۲-محقق کمی ۳-محقق حقوقی
ماهیت قانون و تحقیقات حقوقی
روش های تحقیق حقوقی
منابع اطلاعات حقوقی
الف)منابع حقوقی اولیه
ب)منابع حقوقی ثانویه
منابع حقوقی
قانون موردی
قوانین اساسی،اساسنامه مقررات و تاریخچه حقوقی
موتورهای جستجوی الکترونیکی وپایگاه های داده ها
وبلاگ های حقوقی و جستوهای اینترنتی
طراحی و اجرا
تعیین سوالات تحقیق
تعیین مسائل حقوقی
نوشتن سوال تحقیقی
سازمان دهی برنامه تحقیقی
نگارش مقاله
مقالات ودست نوشته های حقوقی
نوشتن رساله
رساله مدیریت ورزشی
نوشتن مقاله های علمی برای اعضاء هیئت علمی و کارشناسان

۲۷ اسلاید

خرید فایل