پاورپوینت حافظه ثانوی دیسک نوری (CDROM)

یک حافظه ثانوی: دیسک نوری
(CD-ROM)

فایل حاضر در قالب پاورپوینت و در ۱۲ اسلاید تهیه گردیده است.

در زیر اسلایدهایی از آن قرار داده میشود .

این پاورپوینت بصورت منظم تهیه گردیده و ممکن است درهنگام کپی کردن اسلایدها به سایت متون آن بهم بریزد ولی فایل اصلی منظم می باشد.

دیسک نوری (Compact Disk – read only! memory) چیست؟

یک صفحه دایره شکل و منعکس کننده نور(لیزری)، حاوی:

ü یک پیست مارپیچ (spiral) از مرکز صفحه تا لبه آن.

ü بعلاوه تعدادی حفره (Pits) روی پِیست مارپیچ.

(چرا ROM ؟)

(چرا نور لیزری؟)

خواص دیسک نوری

خواص دیسک نوری (یا لیزری) چیست؟

üداده ها به کمک تشعشع لیزری نوشته یا خوانده میشوند. ü üظرفیت آن حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگا بایت داده میباشد. ü üتنها یک شیار مارپیچ طولانی شامل تعداد زیادی سکتور دارد. ü üداده های دیجیتالی بصورت یک سری حفره روی این شیار ثبت میشوند. ü üبه سطح بالایی شیار Land و به حفره ایجاد شده روی شیار Pit گفته میشود.

خرید فایل