پاورپوینت فروشگاه اینترنتی

پاورپوینت فروشگاه اینترنتی ( ۲۱ صفحه به همراه فهرست موضوعات و منابع )

ایجاد فروشگاه اینترنتی :
مزایای ایجاد فروشگاه اینترنتی برای فروشندگان
مزایای خرید از فروشگاههای اینترنتی برای خریداران
مزایای استفاده از تجارت الكترونیكی
ایجاد فروشگاه اینترنتی
مزایای ایجاد فروشگاه اینترنتی برای فروشندگان
۳- وسعت نامحدود فروشگاه های اینترنتی
۴- نداشتن محدودیت زمانی
۵- كاهش هزینه های جانبی وسود آوری بیشتر
۶- حل مشكل حمل و نقل
۷ – بیمه
۸ – امكان فروش قسطی
مزایای خرید از فروشگاههای اینترنتی برای خریداران
پرداخت اینترنتی
به چه طریق می توانید مشتریان خود را راضی كنید؟
مزایای استفاده از تجارت الكترونیكی
۱- بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی
۲- حذف نسبی واسطه ها
۳- افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید كنندگان

خرید فایل