پاورپوینت فصل۷ تحقیق پیمایشی فصل۸ مصاحبه (کتاب روش تحقیق دکتر هاشم کوزه چیان)

رشته ی مدیریت ورزشی بیشتر وابسته به تحقیقات پیمایشی است.

پیمایش این امکان را برای محققان مدیریت ورزشی فراهم می کند تا به اطلاعات دلخواه درباره ی یک ویژگی، نگرش یا رفتار در یک نمونه یا جمعیت انتخاب شده، دست یابند

پیمایش ها به ویژه در توصیف ویژگی های یک جمعیت بزرگ مفیدند و امکان جمع آوری داده از نمونه های بزرگ را فراهم می کنند.

پیمایش ها نیاز به استاندارد سازی دارند

محققانی که ازپیمایش استفاده می کنند باید گزینه های خود را گسترش دهند تا پایین ترین وجه مشترک در بین نمونه یا جمعیت هدف را در زمان ارزیابی نگرش های افراد نشان دهند.

پیمایش و پرسشنامه در تحقیق مدیریت ورزشی اغلب به جای هم استفاده می شوند.اما کلمه پیمایش از نظر فنی اشاره به عمل جمع آوری اطلاعات دارد، در حالی که پرسشنامه فقط یک روش جمع آوری داده است که مستلزم پرسیدن مجموعه ای از سوالات است.

مزایا:

۱٫سهولت دسترسی به تعداد زادی از شرکت کنندگان جمعیتی و فرهنگی مختلف

۲٫سهولت دسترسی به جمعیت شرکت کنندگان خاص و نادر

۳٫قابلیت تعمیم یافته ها به محیط ها و موقعیت های بیشتر، زیرا روایی بیرونی در آزمایش های اینترنتی در مقایسه با آزمایش های آزمایشگاهی در سطح بالا می باشد

۴٫اجتناب از محدودیت های زمانی

۵٫مشارکت کاملا داوطلبانه

۶٫سهولت دستیابی به تعداد مطلوب شرکت کنندگان برای دستیابی به قدرت آماری بالا

۷٫صرفه جویی هزینه بر حسب فضای آزمایشگاه، ساعات کار فردی، تجهیزات ومدیریت

۸٫ توانایی برای ارزیابی تعداد افراد غیر شرکت کننده از طریق مقایسه بینندگان وب با شرکت کنندگان

خرید فایل