پاورپوینت مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب

مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب

قسمتی از اسلاید ها

دو اسلاید نخست

اسلاید یک)

اثرگذاری بر اقلیم و آب و هوا

تكیه بر سرمایه‌های مجازی و ارزش افزوده

ارتقاء بهره‌وری آب

كاهش هزینه‌های سربار( انبارداری، حمل ونقل، انتقال و…)

مدیریت متوازن منابع چهارگانه از دیدگاه كارفرمایی

ظرفیت سازی در بخش خصوصی و تغییر نقش دولت

تقویت بهره ‌برداران وتشكل‌های بهره‌برداری (غیردولتی)

اسلاید دو)

تصویر1

خرید فایل