پایان نامه: اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت فاوا برای معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر بر اساس مدل کرک پاتریک۹۴

پایان نامه: اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت فاوا برای معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر بر اساس مدل کرک پاتریک۹۴

—– پایان نامه: اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت فاوا برای معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر بر اساس مدل کرک پاتریک۹۴ —– تعداد صفحات: ۱۴۶ صفحه —– قالب: WORD —– توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه ….. فهرست مطالب فصل یک: کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه ۲ ۱-۲ بیان مسأله ۲ ۱- اهداف پژوهش ۵ ۱-۴ …