پایان نامه روشهای تست و ارزیابی وب سایت و برنامه های سازمانی

پایان نامه روشهای تست و ارزیابی وب سایت و برنامه های سازمان

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چكیده………………………………………..

مقدمه……………………………………….. ۱

فصل اول: بیان فرصت و معیارهای ارزیابی در صفحات وب

۱-۱ مهارت ارزیابی اطلاعات………………………. ۳

۱-۲ مفهوم مهارت اطلاع یابی……………………… ۳

۱-۳ مفهوم تفكر انتقادی………………………… ۳

۱-۴ ضرورت ارزیابی اطلاعات در عصر اطلاعات………….. ۴

۱-۴-۲ جهانی شدن و ارزش اطلاعات………………….. ۴

۱-۴-۳ رشد تكنولوژی و آلودگی اطلاعات……………… ۴

۱-۴-۴ اطلاع گرایی و جامعه و جامعه اطلاعاتی………… ۴

۱-۴-۵ كاربردنهایی و مهارت های اطلاع یابی………….. ۴

۱-۵ ضرورت ارزیابی صفحات وب…………………….. ۵

۱-۶ ضرورت ارزیابی صفحات وب…………………….. ۶

۱-۷ معیارهای ارزیابی صفحات وب………………….. ۷

۱-۸ هدف را مشخص كنید………………………….. ۷

۱-۹ تعیین میزان پویش…………………………… ۸

۱-۱۰ ارزیابی شهرت و اعتبار…………………….. ۸

۱-۱۱ تعیین صحت………………………………… ۹

۱-۱۲ روزآمدی…………………………………. ۹

۱-۱۳ قابلیت دسترس پذیری………………………… ۱۵

۱-۱۴ قیمت……………………………………. ۱۱

فصل دوم: مقایسه متدهای قابل دسترسی ارزیابی وب و معلومات

حاصل از كارآیی متدهای ارزیابی

۲-۱ دلایل تضمین دسترسی وب سایت……………………. ۱۴

۲-۲ منابعی كه به دسترسی سایت كمك می كند………….. ۱۵

الف

۲-۳ مبحث…………………………………….. ۱۵

فصل سوم: برنامه وب سایت

۳-۱ مدیریت برنامه وب سایت……………………… ۲۱

۳-۱-۱ سنجش كارآیی…………………………….. ۲۱

۳-۲ ارزیابی آنچه در وب می بینید………………… ۲۲

۳-۳ طراحی وب در دسترس چیست؟…………………….. ۲۳

۳-۴ دسترسی برای وب…………………………….. ۲۳

فصل چهارم «نحوه كار برنامه های كاربردی وب»

۴-۱ معماری برنامه كاربردی……………………… ۲۶

۴-۲ حلقه درخواست- پاسخ………………………… ۲۷

۴-۳ UPL های عمل مؤلفه…………………………. ۲۹

۴-۴ پیام های حلقه درخواست- پاسخ………………… ۲۹

۴-۵ پردازش درخواست……………………………. ۳۱

۴-۶ ایجاد پاسخ………………………………… ۳۲

۴-۷ بك تراك كش……………………………….. ۳۲

۴-۸ ایجاد پروژه ها…………………………….. ۳۴

۴-۸-۱ انتخاب یك قالب………………………….. ۳۴

۴-۸-۲ ایجاد یك پروژه برنامه وب………………….. ۳۵

۴-۸-۳ فایل ها و گروه های پروژه…………………. ۳۹

۴-۸-۴ كلاس ها…………………………………. ۳۹

۴-۹ مؤلفه های وب……………………………… ۴۰

۴-۱۰ منابع…………………………………… ۴۱

۴-۱۰-۱ منابع سرور وب………………………….. ۴۱

۴-۱۰-۲ چارچوب ها……………………………… ۴۲

۴-۱۰-۳ محصول ها……………………………….. ۴۳

۴-۱۱ مقصدها………………………………….. ۴۳

۴-۱۲ ساخت برنامه شما…………………………… ۴۴

۴-۱۳ نصب برنامه كاربردی شما…………………….. ۴۴

۴-۱۴ خلق مولفه های وب…………………………. ۴۴

ب

۴-۱۵ فایل های جاوا……………………………. ۴۶

۴-۱۵-۱ فایل هایHTML, WOD……………………….. 47

۴-۱۵-۲ حفظ و نگهداری وضعیت…………………….. ۴۹

۴-۱۶ افزودن متد به مؤلفه………………………. ۵۲

۴-۱۷ افزودن منطق بر متد……………………….. ۵۴

۴-۱۸ چگونگی عملكرد حفظ وضعیت…………………… ۵۴

۴-۱۹ استفاده از برنامه و شیء…………………… ۵۵

۴-۲۰ مدیریت كش و عمل بك تراك…………………… ۵۸

۴-۲۱ كش تعریف مؤلفه…………………………… ۶۴

۴-۲۲ كش صفحهServer-side…………………………… 64

۴-۲۳ ردكشServer-side……………………………… 66

حرف آخر……………………………………… ۷۰

منابع و مآخذ…………………………………. ۷۱

فهرست اشكال و جداول

عنوان

صفحه

شكل۳-۱ سیكل برنامه وب سایت…………………….. ۲۲

شكل۴-۱ انتشار پویای وب………………………… ۲۷

شكل۴-۲ حلقه درخواست – پاسخ…………………….. ۲۸

شكل۴-۳ ساختار یكURL عمل مؤلفه………………….. ۲۹

شكل۴-۴ انتخاب یك قالبWebobject…………………… 36

شكل۴-۵ وارد كردن نام پروژه…………………….. ۳۶

شكل ۴-۶ افزودن پشتیبانی سرویس وب……………….. ۳۷

شكل۴-۷ انتخاب چارچوب………………………….. ۳۸

شكل۴-۸ گروه كلاس ها……………………………. ۴۰

شكل۴-۹ فایل های مؤلفه وب………………………. ۴۶

شكل۴-۱۰ اضافه كردن كلید……………………….. ۵۱

شكل۴-۱۱ اتصالWostring……………………………. 52

شكل۴-۱۲ افزودن یك اقلام………………………… ۵۳

شكل۴-۱۳ رابطه بین برنامه های كاربردی وSession……….. 56

شكل۴-۱۴ ساختار یكURL………………………….. 62

شكل۴-۱۵بك تراك صفحهerror………………………… 68

جدول۲-۱ مقایسه یك روش ارزیابی و معیارهای به كارگرفته شده ۱۷

جدول۴-۱ تایم لاین پردازش درخواست- پاسخ……………

جدول۴-۲ هدهای پاسخ

HTTP………………………… 60

چکیده

تسهیلات تکنولوژیکی موانع موجود بر چاپ و نشر را تا حدودی برداشته است. امروزه اطلاعات فراوانی به طور افسار گسیخته در محیط وب تولید و منتشر می شود. طبق مطالعات انجام شده کاربران، جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خویش به محیط وب روی آورده اند و اغلب آنچه بازیابی می شود معتبر دانسته و مورد استناد قرار می دهند. در این نوشته ضمن بیان ضرورت ارزیابی، گوشه ای از معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات بازیابی شده در محیط وب نمودار گردید. بحث “ارزیابی سایت” (‪ ((Site Evaluationیکی از بحث‌های مطرح در دنیای اینترنت است که از اوایل دهه ۹۰میلادی هر روز به اهمیت آن افزوده می‌شود. با گسترش هر چه بیشتر تجارت الکترونیکی در دنیا بالاتر بودن رتبه یک سایت برای افزایش موفقیت، هر روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مهم‌ترین پارامتر برای ارزیابی یک سایت تعداد بیننده آن است ، با توجه به این نکته که ماهیت اینترنت پوشش یک سایت در سراسر جهان است، تعداد بیننده مهم‌ترین عامل برتر بودن یک سایت محسوب می‌شود انتخاب سایت‌های برتر دنیا معمولا با استفاده از این پارامتر انجام می‌شود. در ارزیابی این مبحث، مواردی مانند تعداد بیننده در هر روز ، تعداد صفحه‌دیده شده در هر روز و تعداد صفحه دیده شده به ازای هر بیننده مطرح می‌شود. معیار دیگری که برای ارزیابی سایت‌ها مطرح می‌شود سرعت می باشد، بیننده باید در کمترین زمان ممکن به اطلاعات موجود در سایت دست پیدا کند. مهم‌ترین ابزار برای نمایش و بدست آوردن پارامترهای ذکر شده استفاده از نرم‌افزارهای آماری مخصوص وب‌سایت است که تمامی پارامترها را به همراه اطلاعات کاملا جزئی و دقیق در اختیار قرار می‌دهند. نرم‌افزار “دیپ ماتریکس”(‪ (DeepMatrixاز نوع ابزار “‪ “Server Side و دو نمونه ابزار Client شامل”‪ “Stats.irو “‪ “netsup.com از جمله نرم افزارهای مناسب ارزیابی سایت می باشند.

یک کارشناس فناوری اطلاعات نیز معیارهای ارزیابی یک وب سایت را مواردی مانند سرعت بالا آمدن و نحوه طراحی صفحات، نحوه استفاده از آمار سایت برای جذب بیننده بیشتر و روش‌های جلب بیننده به سایت مطرح می کند.

خرید فایل