پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی و شبیه سازی میکرو پمپ با استفاده از تکنولوژی میکروماشین برای کاربردهای پزشکی

پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی و شبیه سازی میکرو پمپ با استفاده از تکنولوژی میکروماشین برای کاربردهای پزشکی

پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی و شبیه سازی میکرو پمپ با استفاده از تکنولوژی میکروماشین برای کاربردهای پزشکی

هدف از این پایان نامه طراحی و شبیه سازی میکرو پمپ پریستالتیک الکترواستاتیکی برای کاربرد در سیستم های تحویل دارو با استفاده از تکنولوژی میکروماشین می باشد.میکرو پمپ پیشنهادی شامل دریچه های ورودی و خروجی و سه دیافراگم است.یک دیافراگم برای محفظه اصلی پمپیتگ و دو دیافراگم برای …