پردازش‌گر دیجیتالی DPS –R7

پردازش‌گر دیجیتالی DPS –R7

بخشهایی از متن:

پردازش‌گر دیجیتالی DPS –R7 كه توسط شركت تكنولوژی صدای دیجیتال سونی تهیه شده است شامل بالاترین نوع تكنولوژی در نوع خود است كه قبلاً در مدل‌های

Mu-R201 , DRE 2000 نیز بكار گرفته شده است.

· كیفیت ـ طراحی هوشمندانه ـ مبدل عالی آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ.

DPS-R7 سیگنال آنالوگ ورودی را به سیگنال دیجیتال تبدیل می‌كند و آنرا از افكت‌های گوناگون می‌گذراند و سپس دوباره آنرا به سیگنال آنالوگ برای خروجی تبدیل می‌كند. معین و ثابت ماندن كیفیت صدا بخاطر استفاده از مبدل آنالوگ به دیجیتال با نمونه برداری ۱۸-bit استریو و مبدل پالس دیجیتال به آنالوگ با نرخ
۴۰-۹۶MHZ است.

· استفادة آسان: وجود یك LCD بزرگ با ۲ خط و ۴۰ كاركتر امكان مشاهدة وضعیت پردازش را به آسانی برای كاربر فراهم می‌‌سازد. علاوه بر این، LCD توسط یك شخصیت، یك سری اطلاعات لازم برای كاركردن با دستگاه را به اطلاع كاربر می‌رساند ( این اطلاعات به زبان انگلیسی است ).

 • وجود حافظه‌های از پیش تنظیم شده:

دستگاه شامل یكصد افكت گوناگون است كه توسط موزیسین‌ها، میكس كنندگان صدا و مهندسین آلوستیك از سرتاسر جهان تهیه و در حافظة دستگاه ذخیره شده است. این امكان به شما كمك می‌كند در هنگام ضرورت افكت مورد نظر خود را برای یك هدف به سرعت انتخاب و Replay كنید.

 • صداسازی از هر نوع

تابع Edit به شما اجازه می‌دهد تا افكت‌های موجود را اصلاح كنید و یا تغییر دهید و افكت‌های شخصی بسازید. علاوه بر وجود یكصد افكت پیش و فرض در حافظه، دستگاه شامل ۲۵۶ حافظة خالی جهت ذخیره‌سازی افكت‌های خلق شده توسط كاربر است. وجود این حافظه به كاربر اجازه می‌دهد از افكت‌های گوناگونی جهت رنگ آمیزی صدا استفاده كند.

 • گستردة وسیعی از افكت‌ها

DPS-R7 شامل یك بلوك طنین ( Reverb ) به همراه بلوك ورودی ـ بلوك پیش افكت، بلوك پس افكت بلوك خروجی برای پردازش سیگنال است. برای پردازش سگینال با ورودی استریو و خروجی استریو در بلوك طنین، یكی از پنج نوع الگوریتم ST-ST مورد استفاده قرار می‌گیرد، در صورتی كه ورودی مونو و خروجی استریو باشد پردازشگر به شما اجازة انتخاب از دو نوع الگوریتم Mono –ST را می‌دهد. یكی از ۶ نوع الگوریتم در بلوك پیش افكت و یكی از ۷ نوع الگوریتم در بلوك پس افكت قابل استفاده است. با تركیب كردن این بلوك‌ها و الگوریتم‌‌های موجود در این بلوك‌ها، گسترة وسیعی از افكت‌ها با توجه به ورودی ( Mono-Stereo )

الگوریتم Off

بلوك‌هایی مانند پیش افكت، طنین پس افكت شامل یك الگوریتم به نامه Off هستند. هنگامی كه دستگاه خاموش می‌شود در واقع الگوریتم Off در بلوك‌ها انتخاب شده است و سیگنال ورودی می‌تواند بلوك‌ها را دور بزند ( By Pass ) شود. جهت خاموش كردن یك بلوك در حافظة كاربری كافی است تنظیمات یك حافظة ثابت را كه الگوریتم OFF را انتخاب كرده توسط تابع By-Lood در بلوك مورد نظر بارگذاری كنید.

با خاموش كردن یك بلوك شما می‌توانید اطلاعات و داده‌های ناحیه را در حافظة كاربری ذخیره كنید.

 • با هر بلوك چه كاری می‌توان انجام داد؟

– بلوك ورودی : اولین بلوكی است كه سیگنال دیجیتال را دریافت می‌كند.

– بلوك پیش افكت: بلوك پیش افكت دقیقاُ به بلوك پس افكت مرتبط است.

– بلوك طنین: مهمترین بلوك در ساختن افكت‌ها می‌باشد.

– بلوك پس افكت: بلوك پس افكت دقیقاً به بلوك پیش افكت مرتبط است.

– بلوك خروجی : آخرین بلوك می‌باشد كه سیگنال را به مبدل دیجیتال به آنالوگ می‌فرستد.

بلوك ورودی :

این بولك سیگنال دیجیتال را از مبدل آنالوگ به دیجیتال دریافت می‌كند برای پردازش آنها از لحاظ تراز، فاز و جهت صوتی.

اختصارات:

نام پارمترهای بكار رفته در این راهنما ممكن است به صورت مختصر بارها و بارها مانند زیر نشان داده شوند:

جهت دهی اتوماتیك

طنین

پیش تأخیر

بازتاب نخستین

چرخش

 • اگر جهت دهی بر روی % تنظیم شده باشد سیگنال ورودی از یمان بلوك خود می‌گذرد ولی اگر جهت دهی بر روی ۱% تنظیم شده باشد سیگنال ورودی كانال ۱ از كانال ۲ خارج می‌شود بر عكس.

مقادیر قابل قبول برای جهت دهی بین Min و Max قرار دارند.

بولك پیش افكت

این بلوك سیگنال‌های رسیده از بلوك ورودی را پردازش می‌كند سپس آنها را به بلوك طنین می‌سپارد. در این بلوك برای پردازش سیگنال‌ها از ۶ نوع مختلف الگوریتم برای حافظه ثابت استفاده می‌شود.

بلوك حافظه:

این بلوك حافظة كاربری را ویرایش می‌كند.

 • مقایسه‌گر حافظه: برای منطبق كردن شنیدن با حافظة اصلی.

انتخاب‌های زیر موجود می‌باشند: ویرایش / حافظه

ویرایش / پارامتر

ویرایش/ پارامتر / حافظه

ویرایش / پارمتر / بلوك/ حافظه

ویرایش : روش ویرایش معمولی

پارمتر : تنها پارمترهای نمایش دادة رایج قبل از تغییر دارای ارزش هستند.

بلوك: تنها بلوك‌های نمایش دادة رایج، اصلی هستند.

حافظه: اطلاعات اصلی.

 • حفاظت: خاموش و روشن كردن محافظ حافظه برای یك حافظة كاربری كه تعریف شده است.
 • حركت: حركت دادن یك حافظة كاربری به یك شمارة دیگر.
 • كپی: كپی كردن یك حافظة ثابت یا كرابری در یك شمارة دیگر.
 • حذف كردن: حذف كردن یك حافظة كاربری طراحی شده.
 • عوض كردن: عوش كردن دو حافظة كاربری طراحی شده با هم.
 • جای باقی مانده: نمایش ظرفیت باقی مانده از حافظة كاربری.

بارگذاری بلوك:

این بلوك به شما اجازه می‌دهد تا بلوك‌های پردازش سیگنال را به طور جزئیاز یك حافظة كاربری با ثابت به حافظة كاربری یا ثابت دیگری بارگذاری كنید. این تابع فقط در بلوك‌های طنین ـ پیش افكت و پس افكت جواب می‌دهد.

خرید فایل