پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

این پرسشنامه شامل جملاتی درباره جنبه های مختلف زندگی شماست كه ممكن است با آن موافق یا مخالف باشید. هر جمله را با دقت بخوانید و سپس میزان موافقت یا مخالفت خود را با علامت(*) مشخص كنید. توجه داشته باشید جواب صحیح یا غلط وجود ندارد. سعی نمایید حتی الامكان از پاسخ به مورد”نه موافق و نه مخالف” خودداری كنید. فقط وقتی این مورد را علامت بزنید كه در موافق یا مخالف بودن خود نسبت به یك جمله كاملا شك و تردید داشته باشید.

دارای ۴۷ سوال

همراه با منابع

خرید فایل