پرسشنامه شناخت سازمان (QDQ)

1

پاسخ ها :

قویا موافقم
کمی موافقم
بی نظرم
کمی مخالفم
مخالفم
قویا مخالفم

2

در فرمت پی دی اف دارای ۱۱ صفحه

خرید فایل