پروژه آمار مراجعه به دندانپزشک

پروژه آمار مراجعه به دندانپزشک

همراه با جدول فراوانی سوالات و نمودارهای خطی و دایره ای

سوالات:

۱- دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟

۲- افرادی كه بیشتر از دندان مصتنوعی استفاده می كنند چه كسانی هستند ؟

۳- هدف افراد برای مراجعه به دندان پزشكی بیشتر در چه مواردی است ؟

۴- پركردن و جرمگیری دندان چه عوارضی در طولانی مدت دارد ؟

۵- دندان مصنوعی چه عوارضی دارد؟

۶- بیشتر انسانهایی كه به دندان پزشكی مراجعه می كنند در چه سنی قرار دارند ؟

۷- استفاده بهینه از خدمات دندان پزشكی لازمه چیست ؟

۸- صداقت در استفاده از دندان پزشكی چه سودی در جامعه دارد ؟

۹- از نظر متخصصان بیشترین عامل خرابی دندان كدام گزینه است ؟

۱۰- با توجه به گستردگی نیاز مردم به خدمات بیمه در زمینه بیماریهای دهان و دندان بیمه ها چگونه توجه مردم را جلب كنند؟

۱۱- آیا تمام اقشار جامعه برای مراجعه به دندانپزشكی بیمه هستند ؟

۱۲- آیا تمام دكترهای دندانپزشك برای كار خود تخصص كامل دارند ؟

۱۳- آیا تمام اقشار جامعه توانایی پرداخت هزینه ی دندانپزشكی را دارند ؟

۱۴- آیا علم دندانپزشكی در كشور ما پیشرفت كافی را داشته است ؟

۱۵- آیا تمام وسایل دندانپزشكی در كشورمان برای درمان پیشرفته هستند ؟

۱۶- تعداد افرادی كه به دندانپزشكی در ایران و كشورهای پیشرفته ( غربی ) مراجعه می كنند را مقایسه كنید .

۱۷- آیا خانواده های ایرانی به دندانهای خود اهمیت كافی می دهند ؟

۱۸- آیا ایرانیان بیشتر در موارد الزامی به دندانپزشك مراجعه می كنند ؟

۱۹- آیا بیمه بودن خذمتات دندانپزشكی تأثیری در مراجعه به دندانپزشك دارد ؟

۲۰- چه هزینه ای باید از مراجعه كنندگان گرفته شود تا برای دو طرف مقرون به صرفه باشد ؟

صفحه نخست:

تصویر1

تصویر2

خرید فایل