پروژه درس ارگونومی با موضوع ارگونومی موبایل بصورت پاورپوینت

پروژه درس ارگونومی با موضوع ارگونومی موبایل بصورت پاورپوینت

توضیحات : ارگونومی یا مهندسی فاکتور های انسانی یعنی قانون کار که به بررسی تعامل انسان با ماشین می پردازد. همچنین ارگونومی را تحت عنوان مطالعه ی قوانین کار و یا ارتباط بین کارگر و محیط کار می شناسیم. این پروژه تحت عنوان ارگونومی موبایل به بررسی مفاهیم ارگونومی سخت افزار و نرم …